Data publikacji
2017-09-08 09:01:08
Nr sprawy
ZP.271.124.2017
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowice. zad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin.
Data przetargu
2017-09-26
Dokumenty w sprawie