Data publikacji
2017-09-29 12:01:01
Nr sprawy
ZP.271.144.2017
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów
Data przetargu
2017-10-16 (przesunięto na 2017-10-17)
Dokumenty w sprawie