Data publikacji
2017-11-07 09:59:32
Nr sprawy
ZP.271.176.2017
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku, dzielnica Maroko – Nowiny, ul. Floriańska 24
Data przetargu
2017-11-22
Dokumenty w sprawie