Nazwa jednostki
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Nr telefonu
32-433 18 52
Faks
32-421 62 22
Dyrektor
Karina Abrahamczyk-Zator
Publikacja: 7 stycznia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 3 sierpnia 2017 r. Magdalena Cichy (Referent Or)