Nazwa stowarzyszenia
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego
Data wpisu do ewid.
1900-01-01
Telefon
32/4218189, 4218426
Cele
Propagowanie i rozwijanie lotnictwa Polskiego.
Uwagi
Adres korespondencyjny: Rybnik skr. poczt. 117