Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"
Data wpisu do ewid.
2001-05-11
Telefon
4226376
Cele
Podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego, sprawowanie opieki nad zespołami folklorystycznymi.