Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Rybnik"
Data wpisu do ewid.
2002-06-17
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.