Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Taksówkarzy "BRAWO"
Data wpisu do ewid.
2001-05-11
Telefon
32/4239222
Cele
Prowadzenie działalności na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu taksówkarza w szczególności poprawy warunków bezpieczeństwa.