Nazwa stowarzyszenia
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Rybnik
Data wpisu do ewid.
2013-07-08
Cele
Współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.