Nazwa stowarzyszenia
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE CZYSTE LECZENIE
Adres
Data wpisu do ewid.
2009-11-13
Cele
Promocja zdrowia oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.