Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Rybniku – Kłokocinie
Data wpisu do ewid.
2006-08-04
Cele
Zrzeszenie w swoich szeregach emerytów i rencistów.