Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Podróżników "MAHAKAM" 
Data wpisu do ewid.
2009-01-21
Cele
Propagowanie aktywności podróżniczej, propagowanie dialogu międzykulturowego, postaw ekologicznych i budowanie świadomości ekologicznej.