Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko – Nowiny "Moja dzielnica - tu żyję, tu mieszkam"
Data wpisu do ewid.
2004-01-23
Telefon
32/4224088
Cele
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań sprzyjających pełnej realizacji potrzeb mieszkańców dzielnicy, w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania i tolerancji.