Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Amazonek "ODNOWA"
Data wpisu do ewid.
2001-05-09
Cele
Podnoszenie świadomości członków w zakresie schorzeń nowotworowych piersi.