Nazwa stowarzyszenia
Związek Górnośląski
Telefon
32/4305733
Oddział
Koło Rybnik
Cele
Związek sprzyja powstawaniu różnorodnych, samodzielnych organizacji młodzieży górnośląskiej, utożsamiającej się z jego ideami i sprawuje opiekę nad nimi.