Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM"
Adres
Data wpisu do ewid.
2012-03-12
Cele
Wspieranie działalności profilaktycznej i leczniczej placówek służby zdrowia.