Nazwa stowarzyszenia
Związek Inwalidów Wojennych RP
KRS
Adres
Plac Wolności 7
Data wpisu do ewid.
1999-03-18
Data wykreślenia z ewid.
2018-04-24
Oddział
Oddział w Rybniku
Cele
Zrzeszanie inwalidów wojennych i wojskowych dla podnoszenia ich warunków bytowych i kulturalnych.
Uwagi
Związek Inwalidów Wojennych RP - Oddział w Rybniku został zlikwidowany - informacja z dnia 24.04.2018 r.