Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa My Dzieciom w likwidacji
Data wpisu do ewid.
2009-09-30
Cele
Integracja środowiska podejmującego opiekę nad dzieckiem w różnych formach pieczy zastępczej.