Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Edukacyjnych "Kulturalny Domek" z siedziba w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2014-10-16
Cele
Popularyzacja oraz wspieranie inicjatyw kulturalno - edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych