Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Kąsek Kultury" z siedzibą w Rybniku
Adres
Data wpisu do ewid.
2015-03-05
Cele
Prowadzenie działalności w zakresie kultury ,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji i aktywizacji społecznej