Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie DAR w likwidacji
Data wpisu do ewid.
2015-03-24
email
DAR.KAFEJKA@GMAIL.COM
Cele
Działanie na rzecz rozwoju rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu