Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie " Pod Wieżą"
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2016-11-21
email
STOWARZYSZENIE.RYBNIK@PSYCHIATRIA.COM
Cele
Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób chorych psychicznie , z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych i ich rodzin
WWW
WWW.STOWARZYSZENIE.RYBNIK.PSYCHIATRIA.COM