Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Dolina Okrzeszyniec
KRS
Data wpisu do ewid.
2016-03-31
Cele
Jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miasta Rybnika oraz ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności użytku ekologicznego Dolina Okrzeszyniec.
Uwagi
stowarzyszenie zwykłe