Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Nie Dla Nudy
Data wpisu do ewid.
2016-09-26
Cele
Do naczelnych celów stowarzyszenia należy : pobudzanie aktywności mieszkańców Rybnika, w szczególności dzielnicy Niedobczyce