Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "AKTYWNI"
Data wpisu do ewid.
2017-01-09
Cele
Upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia.