Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Nowa Edukacja i Rozwój
Data wpisu do ewid.
2018-10-15
Cele
Działalność Stowarzyszenia obejmuje wsparcie i opiekę nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.