Nazwa stowarzyszenia
Dyskusyjny Klub Filmowy "EKRAN"
Adres
Plac Teatralny 1
Data wpisu do ewid.
2001-10-30
Telefon
4226660
Cele
Rozszerzanie i pogłębianie wiadomości członków w zakresie sztuki filmowej.