Nazwa stowarzyszenia
Rybnicki Sztab Ratownictwa
Data wpisu do ewid.
2007-03-23
Cele
Upowszechnianie wśród społeczeństwa ratownictwa, pierwszej pomocy oraz ratowniczej łączności radiowej.
Uwagi
WWW.SZTAB.RYBNIK.PL, RSR@SZTAB.RYBNIK.PL