Numer wpisu
261/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata - 2 szt. i lipa drobnolistna - 1 szt. z terenu działki nr 5266/534, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Konarskiego w Rybniku - Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00253/05
Data złożenia
2005-11-14
Wnioskodawca
P.P.U.H. „WIMAR” Wojciech Wieczorek, ul. Konarskiego 52 c; 44 – 274 Rybnik - Popielów
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-11-14