Numer wpisu
101/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: topola euroamerykańska – 1 szt., topola włoska – 1 szt., czeremcha amerykańska – 2 szt., brzoza brodawkowata – 1 szt., rosnących przy ul.: Fabrycznej, B.Chrobrego/3 Maja i Rudziej 70 B.
Znak sprawy
Ek I-7635/00047/06
Data złożenia
2006-03-17
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 – 210 Rybnik 15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18