Numer wpisu
105/A/2006
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 12 szt., brzoza brodawkowata – 2 szt., wierzba iwa – 4 szt., topola osika – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1678/4, położonej przy ul. Gruntowej.
Znak sprawy
Ek I-7635/00059/06
Data złożenia
2006-03-30
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18