Numer wpisu
155/A/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zainstalowanie ściany lakierniczej MM04 FLOW z instalacją nawiewno - wywiewną o normie bezpieczeństwa wyciągu EExe
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/06
Data złożenia
2006-05-08
Wnioskodawca
Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. Ul. Sygnały 62 44-251 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
informacja o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Uwagi
uzupełnienie wniosku złożone 2006-06-02
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-05