Numer wpisu
67/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do Młynówki
Znak sprawy
Ek I-6210/00001/08
Data złożenia
2008-01-16
Wnioskodawca
Vattenfall Distribution Poland SA, ul. Portowa 14a, Gliwice
Załączniki dołączone do wniosku
Operaty wodnoprawne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-01