Numer wpisu
110/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00038/08
Data złożenia
2008-01-31
Wnioskodawca
Osoby fizyczne ul. Juliusza Słowackiego 15; 44 – 203 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-01