Numer wpisu
161/A/2008
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji do produkcji gazów -ul.Podmiejska (działka na 269/10)
Znak sprawy
Ek I-7624/00025/08
Data złożenia
2008-02-22
Wnioskodawca
ELOROS Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-05-28