Numer wpisu
466/A/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00074/08
Data złożenia
2008-11-26
Wnioskodawca
NZOZ "Centrum Medyczne" Sp. z o.o., ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, 44-200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05