Numer wpisu
84/A/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00079/08
Data złożenia
2008-12-15
Wnioskodawca
F.P.H.U. Kazimierz Mięsok, ul. Nowa 70, 44-264 Jankowice
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05