Numer wpisu
154/A/2009
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole"
Znak sprawy
Ek I-7624/00036/09
Data złożenia
2009-06-04
Wnioskodawca
Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-08