Numer wpisu
286/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 577/34, 1306/24, 950/24, stanowiących współwłasność i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 49 i 97 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00308/09
Data złożenia
2009-09-01
Wnioskodawca
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”, ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-17