Numer wpisu
384/A/2009
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00284/09
Data złożenia
2009-09-14
Wnioskodawca
osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miastas Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-12-21