Numer wpisu
5/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu dz. nr 1697/64, położonej przy ul. Chwałowickiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00320/05
Data wydania
2005-12-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-01-05