Numer wpisu
28/B/2006
Dotyczy
Usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Miejskiej w Rybniku, a kolidującego z robotami ziemnymi w związku z awarią sieci kablowej
Znak sprawy
Ek I-7635/00007/06
Data wydania
2006-01-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. Ul. Myśliwska 6, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Numery innych kart
27/A/2006
Uwagi
-
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-25