Numer wpisu
77/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 259/7 i 2017/33, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 25 oraz Ludwika Zamenhofa 11 i 13 w Rybniku - Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00292/06
Data wydania
2006-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”, ul. Adama Mickiewicza 21; 44 - 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09