Numer wpisu
510/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki o nr 3117/220, przy ul. Św. Józefa w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00338/10
Data wydania
2010-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2,44-200 Rybnik; pok. 013; tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
MieraU
Wpis z dnia
2010-09-28