Protokół
Protokół sesji Rady Miasta XXV z dnia 2012-09-06
Publikacja: 26 października 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 26 października 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)