Numer wpisu
23/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Sadowskiego 16, na działce nr 201/26
Znak sprawy
Ek I-7644/00018/09
Data wydania
2009-05-26
Podmiot zgłaszający
Joachim Leśnik, ul. Sadowskiego 16, 44-200 Rybnik
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033