Numer wpisu
24/H/2009
Zakres przedmiotowy zgłoszenia
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Borki na działce nr 1276/22
Znak sprawy
Ek I-7644/00019/09
Data wydania
2009-06-08
Podmiot zgłaszający
Violetta Wodecka, Jarosław Wodecki, ul. Szwedy 11D/32, 44-207 Rybnik
Załączniki
Opłata skarbowa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika , Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033