Nazwa
FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Mail
sekretariat@fundacjarybnik.pl
WWW
Cele
Ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój skutecznej walki z chorobami, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.