Numer
203/XVI/2011
Dotyczy
Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
378
Data ogłoszenia
20 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie
4 lutego 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Publikacja: 23 listopada 2011 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)