Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Podleśny Grażyna
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
352
Telefon
32 43 92 352
Faks
32 42 24 124